Loading image...
Loading image...

Loading image...

Lịch công tác tuần - Từ ngày 01/03/2021

Ngày đăng: 2/26/2021 4:42:48 PM

Truy cập: 23 | Tiểu mục: Lịch công tác tuần

Người viết: Ban Biên tập

Tải về: Lịch công tác tuần từ ngày 01/03/2021 đến 07/03/2021.

Điều chỉnh:

   - Họp BCĐ TTSP2 năm học 2020-2021: Thay đổi thời gian từ 14h30' thứ Ba ngày 02/03/2021 sang 14h30' thứ Hai ngày 01/03/2021.

CÁC BÀI KHÁC

- Thông báo triệu tập Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (13/4/2021)
- Thông báo Về việc triệu tập thí sinh tham dự Kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Bình Định năm 2021 (thi vòng 1) (12/4/2021)
- Lịch thi kết thúc học phần Lần 1 - Học kỳ 1, 3 - Trình độ Trung cấp hệ Chính quy - Điểm thi Cơ sở thực hành 1 (12/4/2021)
- Lịch thi kết thúc học phần Lần 1 - Học kỳ 1 - Trình độ Trung cấp hệ Chính quy - Điểm thi Cơ sở thực hành 2 (12/4/2021)
- Lịch công tác tuần - Từ ngày 12/04/2021 (9/4/2021)

LỊCH

CÔNG TÁC TUẦN


Lịch công tác tuần - Từ ngày 12/04/2021

(Xem tất cả)

 
Loading...

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


FACEBOOK

GOOGLE MAP

LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...