Loading image...
Loading image...

Loading image...

Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng năm học 2020 - 2021

Ngày đăng: 2/17/2021 5:59:46 PM

Truy cập: 27 | Tiểu mục: Hoạt động đào tạo

Người viết: Ban Biên tập

Tải về: Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng năm học 2020 - 2021.

CÁC BÀI KHÁC

- Lịch công tác tuần - Từ ngày 01/03/2021 (26/2/2021)
- Thời khóa biểu học tập - Tuần từ 01/03/2021 (26/2/2021)
- Thông báo về việc học sinh, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (23/2/2021)
- Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (23/2/2021)
- Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 (22/2/2021)

LỊCH

CÔNG TÁC TUẦN


Lịch công tác tuần - Từ ngày 01/03/2021

(Xem tất cả)

 
Loading...

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


FACEBOOK

GOOGLE MAP

LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...