Truy cập: 1284869


Loading image...

Tổ Tâm lý và Giáo dục học

Ngày đăng: 2/28/2014 8:29:05 AM

Lượt truy cập: 15044 | Tiểu mục: Khoa - Tổ chuyên môn

Người viết: Ban Biên tập

Tầng 3 - Nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Bình Định

Điện thoại: 0562. 460. 536    Email: t.tlgd@cdbd.edu.vn 

 

TỔNG QUAN

Tổ Tâm lý và Giáo dục học được thành lập theo Quyết định số 123/QĐ-CĐBĐ, ngày 01 tháng 08 năm 2000, là một tổ chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu.

Nhiệm vụ chính trị của Tổ Tâm lý và Giáo dục học là giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Tâm lý học và Giáo dục học cho học sinh, sinh viên các hệ đào tạo thuộc các khoa trong trường; tham gia nghiên cứu khoa học, viết đề cương bài giảng, biên soạn giáo trình, hướng dẫn sinh viên rèn luyện nghiệp vụ sư phạm,... Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các giảng viên trong Tổ bộ môn còn tham gia làm cộng tác viên cho các chương trình “Rèn kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên”, tham mưu “Tư vấn tâm lý” trên các loại hình là Câu lạc bộ Kỹ năng sống và chương trình cửa sổ xanh của Đài phát thanh, truyền hình Bình Định. Giảng viên trong Bộ môn còn tham gia tích cực vào các phong trào hoạt động của nhà trường, các cơ quan và các tổ chức xã hội khác nhau.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Tổ Bộ môn gồm 06 người, trong đó có 03 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 03 cử nhân (có 02 giảng viên đang theo học cao học).

Trong quá trình hoạt động, Tổ đã nhiều lần được công nhận là Tổ lao động xuất sắc, lao động tiên tiến và nhiều giảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Lập kế hoạch xây dựng và phát triển của toàn đơn vị; thực hiện giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đơn vị theo kế hoạch và công tác của nhà trường; tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học cho các lớp học, hệ đào tạo trong trường; thực hiện việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tập trung và thường xuyên cho HSSV các khối lớp sư phạm; bồi dưỡng thường xuyên cho các lớp bổ túc kiến thức nghiệp vụ sư phạm của nhà trường khi có yêu cầu;

Phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn; hoàn thiện chương trình, giáo trình, bài giảng và cập nhật các tài liệu phục cho công tác giảng dạy; quản lý và điều hành hoạt động của các bộ môn trực thuộc đơn vị; xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên kế cận;

Tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy; đề xuất giải quyết với Hiệu trưởng để hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy của các hệ, bậc đào tạo trong trường;

Có trách nhiệm cung cấp cho các khoa đào tạo, các đơn vị quản lý danh sách giảng viên dạy các học phần, danh sách xét điều kiện dự thi của các lớp, các môn mà đơn vị đảm nhiệm dạy, bảng điểm của các học phần sau khi chấm xong;

Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; thống kê, báo cáo kịp thời khi có yêu cầu của trường; Nghiên cứu các vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở Sư phạm, Phổ thông, Mầm non và các đề tài khoa học giáo dục khác.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và phương tiện, thiết bị được nhà trường giao; tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển trường.

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Tiếp tục phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị xuất xắc trong các năm học tiếp theo, có nhiều giảng viên đạt danh hiệu cao.

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực đổi mới công tác quản lý, tích cực đổi mới phương pháp dạy học các môn học Tâm lý học, Giáo dục học theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của người học. Đẩy mạnh công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho học sinh, sinh viên, nâng cao hiệu quả giờ thực hành bộ môn, nhằm rèn luyện tốt các kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ Tâm lý và Giáo dục học trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường. Lãnh đạo Tổ gồm: 01 Tổ trưởng, 01 Phó Tổ trưởng. Tổng số giảng viên hiện tại của Tổ bộ môn là 06 thầy, cô giáo, trong đó có 03 thạc sĩ , 02 giảng viên đang học thạc sĩ và 01 cử nhân. Tổ Tâm lý và Giáo dục học với 06 đồng chí đảng viên.

1. Nguyễn Thị Mỹ

- Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Tâm lý và Giáo dục học, Bí thư chi bộ.

- Học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ Giáo dục học.

- Nhiệm vụ:

 • Tổ chức, chỉ đạo và trực tiếp điều hành các hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, kế hoạch hoạt động của trường (theo từng tuần, từng tháng, từng năm học).
 • Tạo lập mối quan hệ gắn bó, tinh thần đoàn kết, nhất trí cao giữa các giảng viên trong Tổ dựa trên các mục tiêu và nhiệm vụ chung của đơn vị.
 • Tạo điều kiện tối ưu giúp các giảng viên trong Tổ học tập lẫn nhau, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, say mê với công việc dạy học, nghiên cứu khoa học, hình thành tình cảm gắn bó với Tổ chuyên môn.
 • Trực tiếp giảng dạy những học phần thuộc chuyên ngành Tâm lý học và Giáo dục học.
 • Thực hiện một số các công việc lãnh đạo nhà trường giao.

- Chuyên môn chính: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm, Nghề giáo viên Mầm non, Văn hóa công sở và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở.

2. Đào Thị Hồng

- Chức vụ: Phó Tổ trưởng Tổ Tâm lý và Giáo dục học, Tổ trưởng Tổ công đoàn

- Học vị: Thạc sĩ Tâm lý học

- Nhiệm vụ:

 • Phối, kết hợp cùng với Tổ trưởng điều hành các hoạt động của Tổ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Tổ.
 • Trực tiếp giảng dạy các học phần Tâm lý học và Giáo dục học.
 • Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
 • Thực hiện các nhiệm vụ nhà trường giao và Tổ phân công.

- Chuyên môn chính: Tâm lý học du lịch, Tâm lý học quản lý, Giáo dục học Mầm non, Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ Mầm non.

3. Hồ Công Nghiệp

- Chức vụ: Giảng viên

- Học vị: Thạc sĩ Tâm lý học

- Nhiệm vụ:

 • Trực tiếp giảng dạy các học phần Tâm lý học và Giáo dục học.
 • Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
 • Thực hiện các nhiệm vụ nhà trường giao và Tổ phân công.

- Chuyên môn chính: Giáo dục học Tiểu học, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Hoạt động giáo dục, Giáo dục học đại cương.

4. Phạm  Thị Hồng Phú

- Chức vụ: Giảng viên

- Học vị: Cử nhân Tâm lý Giáo dục (đang học Cao học Tâm lý học)

- Nhiệm vụ:

 • Trực tiếp giảng dạy các học phần Tâm lý học và Giáo dục học.
 • Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
 • Thực hiện các nhiệm vụ nhà trường giao và Tổ phân công.

- Chuyên môn chính: Giáo dục gia đình, Chương trình giáo dục Mầm non, Phát triển và tổ chức chương trình giáo dục mầm non, Giáo dục hòa nhập.

5. Nhữ Thị Anh

- Chức vụ: Giảng viên

- Học vị: Cử nhân Tâm lý Giáo dục (đang học Thạc sĩ Tâm lý học)

- Nhiệm vụ:

 • Trực tiếp giảng dạy các học phần Tâm lý học và Giáo dục học.
 • Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
 • Thực hiện các nhiệm vụ nhà trường giao và Tổ phân công.

- Chuyên môn chính: Hoạt động dạy học, Kỹ năng giao tiếp với trẻ lứa tuổi Mầm non, Tâm lý học trẻ em.

6. Trần Thị Kim Ngọc

- Chức vụ: Giảng viên

- Học vị: Cử nhân Tâm lý Giáo dục

- Nhiệm vụ:

 • Trực tiếp giảng dạy các học phần Tâm lý học và Giáo dục học.
 • Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
 • Thực hiện các nhiệm vụ nhà trường giao và Tổ phân công.

- Chuyên môn chính: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm, Kỹ năng giao tiếp.

- Hết -

CÁC BÀI KHÁC

- Nội quy - Quy chế (28/2/2014)
- Cơ sở vật chất (28/2/2014)
- Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên (28/2/2014)
- Công đoàn (28/2/2014)
- Tổ Lý luận chính trị (28/2/2014)

TRA CỨU

PHÁT THANH THANH NIÊN

  Không tìm thấy liên kết nào.

BÀI VIẾT CHUYÊN ĐỀ

Loading image...

Bảo vệ dữ liệu của bạn

Công nghệ thông tin đang ngày càng tạo ra những ảnh hưởng rộng rãi và sâu sắc hơn tới cuộc sống của chúng ta. Giá thành của các công nghệ, kể cả phần cứng và phần mềm, ngày càng trở nên rẻ hơn....

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...