Loading image...
Loading image...

Loading image...

Thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp hệ chính quy khóa thi tháng 06 năm 2018

Ngày đăng: 4/12/2018 12:09:29 PM

Truy cập: 375 | Tiểu mục: Lịch thi

Người viết:

    Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp hệ chính quy trình độ cao đẳng khóa 2015 - 2018 và trung cấp khóa 2016 - 2018. Học sinh sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp liên hệ nhà trường làm đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp theo quy định. Tải mẫu đăng ký thi tốt nghiệp tại đây. 

 

CÁC BÀI KHÁC

- Kết quả cuộc thi "Cao đẳng Bình Định trong tôi" năm 2018 (17/7/2018)
- Điểm thi năng khiếu tuyển sinh ngành Mầm non (đợt 1) năm 2018 (11/7/2018)
- Kết quả phúc khảo bài thi kỳ thi tốt nghiệp hệ chính quy khóa thi tháng 6/2018 (11/7/2018)
- Thông báo lich thi năng khiếu tuyển sinh đợt 1 ngành mầm non năm 2018 (5/7/2018)
- Thông tin tuyển sinh năm 2018 (5/7/2018)

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

TRÊN FACEBOOK

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...