Loading image...
Loading image...

Loading image...

Đề án tuyển sinh ngành Cao đẳng Sư phạm Giám dục mầm non năm 2020

Ngày đăng: 6/4/2020 8:05:58 AM

Truy cập: 227 | Tiểu mục: Tuyển sinh

Người viết: Ban Biên tập

Tải Đề án tuyển sinh ngành Cao đẳng Sư phạm Giáo dục mầm non năm 2020.

CÁC BÀI KHÁC

- Thông báo triệu tập Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (13/4/2021)
- Thông báo Về việc triệu tập thí sinh tham dự Kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Bình Định năm 2021 (thi vòng 1) (12/4/2021)
- Lịch thi kết thúc học phần Lần 1 - Học kỳ 1, 3 - Trình độ Trung cấp hệ Chính quy - Điểm thi Cơ sở thực hành 1 (12/4/2021)
- Lịch thi kết thúc học phần Lần 1 - Học kỳ 1 - Trình độ Trung cấp hệ Chính quy - Điểm thi Cơ sở thực hành 2 (12/4/2021)
- Lịch công tác tuần - Từ ngày 12/04/2021 (9/4/2021)

LỊCH

CÔNG TÁC TUẦN


Lịch công tác tuần - Từ ngày 12/04/2021

(Xem tất cả)

 
Loading...

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


FACEBOOK

GOOGLE MAP

LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...