Loading image...
Loading image...

Loading image...

Cơ sở 2 (Hoài Nhơn) - Quá trình hình thành và phát triển

Ngày đăng: 11/10/2020 2:11:28 PM

Truy cập: 153 | Tiểu mục: Tiểu mục khác

Người viết: Ban Biên tập


Trước nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nhân lực trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. Để khắc phục những hạn chế của công tác đào tạo nghề ở phía Bắc tỉnh Bình Định. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X năm 2007 đã ban hành Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh, theo đó cần thiết phải xây dựng Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn (nay là Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Bình Định) để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở phía Bắc tỉnh.


          UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, theo quy hoạch xây dựng Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn và đến năm 2020 sẽ nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng nghề Hoài Nhơn.


          Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn được thành lập theo Quyết định số 1868/QĐ-CTUBND ngày 04/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề, trung cấp và sơ cấp; liên kết đào tạo cao đẳng nghề đáp ứng yêu cầu thị trường; bồi dưỡng và liên kết đào tạo nâng cao kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học kỹ thuật.


          Tháng 9/2010, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức bộ máy ban đầu cho Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn là 05 người, trong đó: 01 cán bộ quản lý; 01 nhân viên kế toán kiêm công tác hành chính; 01 nhân viên văn thư và 02 nhân viên bảo vệ.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng giáo viên dạy nghề, tháng 01 năm 2011, Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn đã phối hợp với Văn phòng Sở thông báo tuyển dụng giáo viên trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài truyền hình Bình Định, Báo Bình Định), phối hợp với Văn phòng Sở trong việc tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển giáo viên dạy nghề, tiếp nhận giáo viên vào công tác. Trong năm 2011 đã tổ chức tuyển 3 đợt: đợt 1 tuyển 06 giáo viên, đợt 2 tuyển 04 giáo viên, đợt 3 tuyển 05 giáo viên.


           - Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 23 người, trong đó:

          + Cán bộ quản lý dạy nghề: 01 người;

          + Giáo viên dạy nghề: 15 người;

          + Nhân viên kế toán, văn thư: 02 người;

          + Nhân viên bảo vệ, phục vụ: 05 người.

Đến tháng 04/ 2017, Trường Trung cấp nghế Hoài Nhơn đươc đổi tên thành Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghệ Hoài Nhơn theo Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định với tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại trường là 45 người, trong đó:

- Ban giám hiệu: 2 người;

          - Phòng Hành chính - Kế toán : 13 người;

          - Phòng Đào tạo: 05 người;

          - Khoa Điện - Điện tử: 05 người;

          - Khoa Công nghệ thông tin: 04 người;

          - Khoa Cơ khí: 04 người;

          - Khoa Kinh tế tổng hợp: 12 người.


            Thực hiện Quyết định số 4790/ QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 UBND tỉnh  Bình Định về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hoài Nhơn, Trường Trung cấp Thủ công mỹ nghệ Bình Định, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định vào Trường Cao đẳng Bình Định kể từ ngày 01/01/2019. Theo đó, Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hoài Nhơn trở thành Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Bình Định với cơ cấu tổ chức như sau:

          Tổng số viên chức, giáo viên và nhân viên hiện tại là 28 người, trong đó:

          - Cơ sở 2: 13 người.

          - Khoa Kỹ thuật công nghệ: 15 người, gồm:

          + Trưởng khoa: 01 người;

          + Thư ký khoa: 01 người;

          + Trợ lý khoa: 01 người;

          + Tổ Điện - Điện tử: 04 người;

          + Tổ Cơ khí: 04 người;

          + Tổ Kỹ thuật chế biến thực phẩm: 04 người.


CÁC BÀI KHÁC

- Trường Cao đẳng Bình Định - Góp nhân lực chất lượng cho ngành dịch vụ du lịch (25/1/2021)
- Bế mạc Hội giảng Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2020 (21/1/2021)
- Lễ trao quyết định nghỉ hưu cho thầy Lê Thanh Trúc (6/1/2021)
- Chia tay thầy Huỳnh Văn Lạc về hưu (29/12/2020)
- Khoa Sư phạm - Sứ mệnh đào tạo giáo viên (23/11/2020)

TRÊN FACEBOOK

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...