Loading image...
Loading image...

Loading image...

Trung tâm Hỗ trợ học tập (KLF)

Ngày đăng: 2/28/2014 1:39:06 AM

Truy cập: 1272 | Tiểu mục: Phòng - Ban - Trung tâm

Người viết: Ban biên tập

(Key Learning Facilities Center - KLF)

Điện thoại: 0563 748 919       Email: tt.klf@cdbd.edu.vn

 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Cơ sở pháp lý

Quyết định số 1038/QĐ - BGD&ĐT-TCCB ngày 2 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép thí điểm mô hình Trung tâm Hỗ trợ học tập ở các trường Cao đẳng Sư phạm, trường Đại học có đào tạo trình độ Cao đẳng Sư phạm trong danh mục đầu tư của Dự án Đào tạo giáo viên trung học cơ sở.

Công văn số 1473/TCCB ngày 2 tháng 3 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ học tập.

2. Tổng quan

Trung tâm Hỗ trợ học tập (KLF) được Dự án đào tạo GVTHCS hỗ trợ xây dựng và các trang thiết bị dạy - học với tổng số vốn đầu tư là 3.784.636.000đ.

Diện tích: 1.229 m2. Gồm: hai tầng. Thời gian bắt đầu hoạt động: Tháng 04 năm 2006.

Trung tâm Hỗ trợ học tập là nơi quản lý trang thiết bị phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy và học của nhà trường. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu.

 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ

 • Cung cấp tài liệu, giáo trình, các tạp chí, báo, từ điển, học liệu.
 • Cung cấp các trang thiết bị theo công nghệ hiện đại, phòng máy tính có kết nối Internet.
 • Tổ chức các phòng học theo hướng hiện đại: Phòng tập giảng, phòng seminar, tra cứu các học liệu số hóa, sử dụng tài nguyên trên Internet.
 • Hướng dẫn giảng viên, sinh viên sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị của trung tâm.
 • Liên kết với các trung tâm, thư viện trong và ngoài tỉnh.

2. Quyền hạn

 • Theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch năm học tại trung tâm.
 • Có quyền quyết định những vấn đề được Hiệu trưởng giao phó.
 • Đề xuất với Ban giám hiệu về mọi vấn đề liên quan đến trung tâm.

 

MỤC TIÊU VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu chung

Phấn đấu trở thành thư viện hiện đại bậc nhất của tỉnh Bình Định, là mô hình thư viện lai (hyper) kết hợp trên 2 mô hình: thư viện điện tử và thư viện số. Nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ, thực hiện tin học hóa hoàn toàn trong công tác quản lý thư viện. Mở rộng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trong công tác đào tạo, giảng dạy học tập và nghiên cứu của cán bộ giảng viên, học sinh – sinh viên trong và ngoài nhà trường.

2. Mục tiêu cụ thể

Đào tạo nguồn nhân lực:

 • Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng đủ cho công tác xử lý nghiệp vụ chuyên môn.
 • Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho công tác nghiên cứu, đào tạo, quản lý chuyên môn nghiệp vụ.

Về nguồn tài liệu:

 • Tăng cường bổ sung các tài liệu sách, báo.
 • Mở rộng phát triển tài liệu số, tài liệu điện tử phục vụ cho công tác nghiên cứu học tập của sinh viên.

Về phát triển các dịch vụ:

 • Dịch vụ cung cấp tài liệu điện tử: Bao gồm các tài liệu phi giấy: phim ảnh, đĩa CD-ROM, DVD, ...
 • Mở rộng dịch vụ tham khảo: phục vụ hỏi đáp, cung cấp thông tin theo yêu cầu.
 • Dịch vụ tra cứu: tra cứu thông tin thư mục, tra cứu tài liệu điện tử, lịch học, điểm thi.
 • Dịch vụ nghe nhìn.
 • Dịch vụ quảng bá: Tăng cường quảng cáo, quảng bá về trường, trung tâm hỗ trợ học tập.

Về ứng dụng CNTT:

 • Đầu tư nghiên cứu áp dụng các phần mềm mã nguồn mở về quản lý dữ liệu số.
 • Hiện đại hóa và chuẩn hóa các nghiệp vụ quản lý thư viện.
 • Thiết kế Website Trung tâm Hỗ trợ Học tập liên kết với Website của nhà trường và các Website thư viện điện tử khác, phục vụ công tác tra cứu liên thư viện. 

Đầu tư trang thiết bị hiện đại hóa và chuẩn hóa về hình thức, nội dung của Trung tâm Hỗ trợ Học tập.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm chia thành các khu vực: Nơi tiếp nhận; Khu hoạt động đa năng; Phòng luyện giảng; Phòng bảo dưỡng phục chế sách; Phòng nhân viên thư viện; Phòng bảo dưỡng sửa chữa thiết bị; Phòng đọc báo, tạp chí.

2. Nhân sự

Gồm 7 người:

STT

 

Họ tên

Trình độ

Ngày sinh

Chức vụ

1

 

Dương Văn Vũ

Thạc sỹ

16/11/1976

Giám đốc

2

 

Đặng Thị Kim Phúc

Đại học

11/02/1960

Cán bộ

3

 

Nguyễn Thị Xuân Hà

Đại học

01/01/1984

Cán bộ

4

 

Nguyễn Thị Kim Tuyền

Đại học

10/10/1986

Cán bộ

5

 

Trần Thị Thu Hương

Đại học

28/8/1986

Cán bộ

6

 

Trần Thị Minh Nguyệt

Đại học

12/10/1984

Cán bộ

7

 

Lê Thị Cẩm Duyên

Đại học

28/8/1987

Cán bộ

3. Các bộ phận chức năng

 • Phòng luyện giảng: Tổ chức các tiết thao giảng, minh họa theo phương pháp mới.
 • Phòng đa năng: Chụp các tài liệu phục vụ cho nhu cầu học tập. Phục hồi bản sao các tài liệu bị mất hoặc hư hỏng.
 • Phòng đọc tự chọn: Cung cấp tài liệu, sách tham khảo cho CBGV và SV. Truy tìm thông tin trên mạng.
 • Khu vực chung: Đón tiếp khách hàng và sinh viên đến làm việc và học tập tại Trung tâm. Phục vụ nhu cầu đọc mượn tài liệu, thiết bị của Trung tâm.
 • Khu báo, tạp chí: Phục vụ báo, tạp chí cho CBGV và SV.

CÁC BÀI KHÁC

- Hội Sinh viên (12/4/2018)
- Chi hội Cựu Giáo chức (10/4/2018)
- Nội quy - Quy chế (28/2/2014)
- Cơ sở vật chất (28/2/2014)
- Đoàn Thanh niên (28/2/2014)

PHÁT THANH

 1. Phát thanh ngày 18/4/2018
 2. Phát thanh ngày 4/4/2018
 3. Phát thanh ngày 28/3/2018
 4. Phát thanh ngày 21/3/2018
 5. Phát thanh ngày 16/3/2018

TRÊN FACEBOOK

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...