Loading image...
Loading image...

Loading image...

Hồ sơ triển khai thực tập sư phạm 2 năm 2018

Ngày đăng: 1/22/2018 6:26:10 PM

Truy cập: 623 | Tiểu mục: Hoạt động đào tạo

Người viết: Dư Nghĩa

   Trường Cao đẳng Bình Định hướng dẫn một số biểu mẫu sử dụng trong quá trình thực tập sư phạm 2 năm học 2017 - 2018. Các trường, giảng viên trưởng đoàn và giáo sinh thực tập có thể tải mẫu tại các link sau:

   - Hướng dẫn triển khai công tác thực tập sư phạm 2.

   - Các biểu mẫu thực tập sư phạm 2.

   - Danh sách các đoàn giáo sinh tại các trường.

   - Mẫu bảng điểm tổng hợp.

   - Mẫu báo cáo tổng kết dành cho giảng viên trưởng đoàn.

CÁC BÀI KHÁC

- Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy khóa thi tháng 6 năm 2018 (6/6/2018)
- Lịch thi Tốt nghiệp hệ Chính quy - Kỳ thi tháng 6 năm 2018 (6/6/2018)
- Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (4/6/2018)
- Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển diện đặc cách kỳ xét tuyển viên chức trường Cao đẳng Bình Định năm học 2017 - 2018 (22/5/2018)
- Lịch học lớp Liên thông Đại học ngành Giáo dục thể chất khóa 2017 - 2020 - lớp H27 - học kỳ 1 và học kỳ 2 hè năm 2018. (18/5/2018)

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

TRÊN FACEBOOK

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...