Loading image...
Loading image...

Loading image...

Công điện khẩn về việc triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 2/5/2021 2:39:10 PM

Truy cập: 12317 | Tiểu mục: Tiểu mục khác

Người viết: Ban biên tập

Tải văn bản: files\79789794-6281-02-CD-UBND.pdf

CÁC BÀI KHÁC

- Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng năm học 2020 - 2021 (17/2/2021)

LỊCH

CÔNG TÁC TUẦN


Lịch công tác tuần - Từ ngày 27/09/2021

(Xem tất cả)

 
Loading...

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


FACEBOOK

GOOGLE MAP

LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...