Loading image...
Loading image...

Loading image...

Thông báo về việc nộp học phí của học sinh, sinh viên lớp CNTY43 và lớp TT43 tại Cơ sở Thực hành An Nhơn (khóa học 2019 - 2021)

Ngày đăng: 10/22/2020 2:15:45 PM

Truy cập: 68 | Tiểu mục: Tiểu mục khác

Người viết: Ban Biên tập

Tải thông báo về.

CÁC BÀI KHÁC

- Lịch thi kết thúc học phần Lần 1 - Học kỳ 3 - Hệ Trung cấp tại Cơ sở 2 và Cơ sở thực hành 1 (21/1/2021)
- Lịch thi Kết thúc học phần Học kỳ 1 - Cao đẳng (khóa 2020-2023) - Khoa Kinh tế-Du lịch - Điểm thi Cơ sở chính (14/1/2021)
- Lịch thi lần 1 HK 3, 5 và HK 1, 3 (Khoa VHNT) tại điểm thi Cơ sở chính (11/12/2020)
- Lịch thi tốt nghiệp hệ chính quy - Kỳ thi tháng 12 năm 2020 tại cơ sở chính (10/12/2020)
- Thông báo về việc cấp bằng kỳ thi tốt nghiệp tháng 8 năm 2020 (10/12/2020)

TRÊN FACEBOOK

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...