Truy cập: 1284357


Loading image...

DANH SÁCH CÁC BÀI VIẾT

Chuyên mục: Bài viết chuyên đề

Gồm những bài viết với mục đích phổ thông hóa nhiều vấn đề chuyên môn thuộc về các chuyên ngành khác nhau.

Số bài viết: 2, trang 1/1, 10 bài/trang

STT

NGƯỜI VIẾT

TÊN BÀI VIẾT

NGÀY ĐĂNG

1

Bạch Xuân Nguyên - Khoa Công nghệ thông tin

Bảo vệ dữ liệu của bạn

9/10/2014 4:27:47 PM

2

Bạch Xuân Nguyên - Khoa Công nghệ thông tin

Tổng quan về công nghệ điện toán đám mây

7/13/2014 7:56:44 PM


TRA CỨU

PHÁT THANH THANH NIÊN

    Không tìm thấy liên kết nào.

BÀI VIẾT CHUYÊN ĐỀ

Loading image...

Bảo vệ dữ liệu của bạn

Công nghệ thông tin đang ngày càng tạo ra những ảnh hưởng rộng rãi và sâu sắc hơn tới cuộc sống của chúng ta. Giá thành của các công nghệ, kể cả phần cứng và phần mềm, ngày càng trở nên rẻ hơn....

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...