Loading image...
Loading image...

Loading image...

DANH SÁCH CÁC BÀI VIẾT

Chuyên mục: Văn bản điều hành

Những văn bản hành chính điều hành hoạt động đào tạo của nhà trường.

Số bài viết: 2, trang 1/1, 10 bài/trang

STT

NGƯỜI VIẾT

TÊN BÀI VIẾT

NGÀY ĐĂNG

1

Ban Biên tập

Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng năm học 2020 - 2021

2/17/2021 6:01:51 PM

2

Ban biên tập

Công điện khẩn về việc triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

2/5/2021 2:39:10 PM


LỊCH

CÔNG TÁC TUẦN


Lịch công tác tuần - Từ ngày 27/09/2021

(Xem tất cả)

 
Loading...

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


FACEBOOK

GOOGLE MAP

LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...