*Trình độ cao đẳng:

GIÁO DỤC MẦM NON
GIÁO DỤC TIỂU HỌC
SP VĂN - SỬ
TIẾNG ANH
THƯ KÝ VĂN PHÒNG
KHOA HỌC THƯ VIỆN
HƯỚNG DẪN DU LỊCH
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG
QUẢN TRỊ KINH DOANH
KẾ TOÁN
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
. . .
. . .

* Trình độ trung cấp:

SƯ PHẠM MẦM NON