Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 1 dữ liệu theo điều kiện lọc
Tác giả: Hardy, G.H.
Năm xuất bản: 2002
Bất đẳng thức / G.H. Hardy, J.E. Littlewood, G. Polya; Nguyễn Khắc Lân dịch,....- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.- 422tr.; 27cm