Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 2 dữ liệu theo điều kiện lọc
Nhà xuất bản: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1999
Bộ đề toán luyện thi vào lớp 10 : Dành cho học sinh luyện thi vào lớp 10 PTTH chuyên và khối chuyên trên toàn quốc / Nguyễn Xuân Quỳ.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1999.- 128tr.; 21cm
Năm xuất bản: 2001
Ba mươi lăm đề toán hay dùng cho ôn luyện cuối cấp THCS / Nguyễn Xuân Quỳ.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.- 271tr. : hình vẽ; 21 cm