Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 795 dữ liệu theo điều kiện lọc
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Bài tập vật lý chọn lọc : Dùng cho học sinh trung học cơ sở gồm các phần: Cơ-nhiệt-quang-điện-từ / Nguyễn Thanh Hải.- H. : Giáo dục, 1998.- 259tr.; 21 cm
Tác giả: Đậu Thế Cấp
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2000
Giải tích hàm / Đậu Thế Cấp.- H. : Giáo dục, 2000.- 136tr.; 21 cm
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Các phương pháp thí nghiệm đất xây dựng : Tiêu chuẩn Anh - BS 1377-1996 / Vương Văn Thành, Lê Văn Chiến, Lương Thị Trường ng.d,...- H. : Giáo dục, 1999.- 256tr. : hình vẽ; 27cm
Tác giả: Nguyễn Bá Đô
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2000
Các câu chuyện toán học / Nguyễn Bá Đô, Hồ Châu.- H. : Giáo dục, 2000.- 171tr. : hình vẽ, tranh vẽ; 21 cm
Tác giả: Lê Trọng Túc
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Hương sắc mọi miền đất nước / Lê Trọng Túc.- Tái bản lần thứ 2.- H. : Giáo dục, 2001.- 132tr. : ảnh; 20cm