Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 114 dữ liệu theo điều kiện lọc
Tác giả: Ngô Ngọc An
Nhà xuất bản: Nxb. Trẻ
Năm xuất bản: 1999
Giới thiệu đề thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng môn hoá học / Ngô Ngọc An.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1999.- 287tr.; 21 cm
Tác giả: Trịnh Anh Toàn
Nhà xuất bản: Nxb. Trẻ
Năm xuất bản: 2001
Thiết kế trang Web ấn tượng và hiệu quả / Trịnh Anh Toàn.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2001.- 472tr. : hình vẽ; 24cm
Nhà xuất bản: Nxb. Trẻ
Năm xuất bản: 2000
Địa lý đó đây / Diêu Đại Quân ng.t; Ngạn Ngô, Bạch Thanh c.b,....- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2000.- 453tr.; 19cm.- (Kho vàng tri thức khoa học cho mọi người)
Nhà xuất bản: Nxb. Trẻ
Năm xuất bản: 2001
Tự học thiết kế chương trình cho học sinh làm toán bằng Visual Basic 6.0 / Đậu Quang Tuấn.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2001.- 692tr. : hình; 21cm
Nhà xuất bản: Nxb. Trẻ
Năm xuất bản: 1999
Phân loại và phương pháp giải toán khảo sát hàm số : Luyện thi đại học: Với 21 chủ đề và phương pháp giải toán tổng hợp, toán thi, bài tập căn bản và nâng cao, giải đề thi tuyển sinh đại học / Nguyễn Ngọc Thu.- Tái bản lần thứ 4.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1999.- 415tr.; 21 cm