Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 136 dữ liệu theo điều kiện lọc
Tác giả: Ngô Thúc Lanh
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Tìm hiểu giải tích phổ thông / Ngô Thúc Lanh.- In lần thứ 2.- H. : Giáo dục, 1997.- 248tr.; 21 cm
Năm xuất bản: 1997
Toán học / Từ Văn Mạc, Trần Thị Ái.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.- 246tr.; 21 cm.- (Bộ sách bổ trợ kiến thức chìa khóa vàng)
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 1997
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Chương trình cao cấp / Đặng Kim Thành ch.b, Lê Ngọc, Nguyễn Bá Linh,....- H. : Chính trị Quốc gia, 1997.- 174tr.; 19cm.
Nhà xuất bản: Thống kê
Năm xuất bản: 1997
Hướng dẫn phân tích kinh doanh bằng Excel / Trần Văn Thắng, Trương Thị Mai Hương.- H. : Thống kê, 1997.- 600tr. : hình ảnh; 20cm
Tác giả: Pressman, Roger S.
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Kĩ nghệ phần mềm : Cách tiếp cận của người thực hành / Roger S. Pressman ; Ngô Trung Việt ng.d.- H. : Giáo dục, 1997.- 383tr.; 21cm