Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 361 dữ liệu theo điều kiện lọc
Năm xuất bản: 1999
Thực tập hoá hữu cơ / Ngô Thị Thuận (ch.b), Nguyễn Minh Thảo, Văn Ngọc Hướng....- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.- 217tr.; 27 cm
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Các phương pháp thí nghiệm đất xây dựng : Tiêu chuẩn Anh - BS 1377-1996 / Vương Văn Thành, Lê Văn Chiến, Lương Thị Trường ng.d,...- H. : Giáo dục, 1999.- 256tr. : hình vẽ; 27cm
Nhà xuất bản: Thống kê
Năm xuất bản: 1999
Excel 2000 dành cho mọi người / Vn - Guide t.h. và b.d..- H. : Thống kê, 1999.- 996tr. : hình ảnh; 21cm
Tác giả: Bùi Việt Hà
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Tự học lập trình Pascal / Bùi Việt Hà, Nguyễn Quang Hoà.- H. : Giáo dục, 1999.- 143tr.; 21cm
Tác giả: Phan Huy Xu
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Tìm hiểu một số vấn đề địa lý kinh tế - xã hội thế giới giảng dạy trong nhà trường / Phan Huy Xu chb.; Nguyễn Thế Hiển, Mai Phú Thanh.- Tái bản lần thứ 1.- H. : Giáo dục, 1999.- 215tr : minh họa; 21cm