Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 206 dữ liệu theo điều kiện lọc
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2002
Quân đội nhân dân Việt Nam : Biên niên sự kiện.- H. : Quân đội nhân dân, 2002.- 718tr. : ảnh; 27cm.
Nhà xuất bản: Phụ nữ
Năm xuất bản: 2002
Bách khoa toàn thư tuổi trẻ : Nhân loại - xã hội / Thái Hoàng, Chu Quý, Ngô Văn Tuyển b.d.- H. : Phụ nữ, 2002.- 650tr.; 24cm.
Tác giả: Lữ Đức Hào
Nhà xuất bản: Thống kê
Năm xuất bản: 2002
Khôi phục dữ liệu và nén đĩa / Lữ Đức Hào.- H. : Thống kê, 2002.- 162tr.; 18cm
Tác giả: Vũ Hữu Bình
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Các bài toán hình học tổ hợp : Dùng cho bậc trung học cơ sở / Vũ Hữu Bình.- H. : Giáo dục, 2002.- 228tr.; 21 cm
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2002
Văn kiện Đảng toàn tập.- H. : Chính trị Quốc gia, 2002.- 817tr.; 22cm.