Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 101 dữ liệu theo điều kiện lọc
Tác giả: Mác, C.
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2004
C. Mác và Ph. Ăngghen toàn tập / C. Mác, Ph. Ăngghen.- H. : Chính trị Quốc gia, 2004.- 1093tr. : ảnh chân dung; 22cm.
Năm xuất bản: 2004
Phương pháp giải toán học hoá học hữu cơ / Trần Thạch Văn.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.- 171tr.; 21 cm
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2004
Kỹ thuật nuôi trồng rong biển = Seaweed culture / Lê Anh Tuấn.- Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2004.- 159tr. : ảnh, hình vẽ; 27cm
Tác giả: Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh; Lê Văn Tích ch.b.- Xuất bản lần thứ 2.- H. : Chính trị Quốc gia, 2004.- 625tr. : ảnh; 24cm.
Tác giả: Mác, C.
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2004
C. Mác và Ph. Ăngghen toàn tập / C. Mác, Ph. Ăngghen.- H. : Chính trị Quốc gia, 2004.- 929tr. : 2 ảnh chân dung; 22cm.