Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 6 dữ liệu theo điều kiện lọc
Tác giả: Hardy, G.H.
Năm xuất bản: 2002
Bất đẳng thức / G.H. Hardy, J.E. Littlewood, G. Polya; Nguyễn Khắc Lân dịch,....- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.- 422tr.; 27cm
Tác giả: Nguyễn Dễ
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: [ K. Nxb]
Các bài toán bất đẳng thức hay và khó : Bồi dưỡng học sinh giỏi toán PTCS - THPT cấp 2 - 3 / Nguyễn Dễ, Vũ Hoàng Lâm.- H. : Giáo dục, [ K. Nxb].- 244tr.; 21 cm
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Chuyên đề luyện thi vào đại học: Bất đẳng thức: Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất : Biên soạn theo chương trình chỉnh lí hợp nhất hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Văn Hạo (ch.b.), Nguyễn Cam, Nguyễn Mộng Hy,....- H. : Giáo dục, 2001.- 158tr.; 21 cm
Tác giả: Võ Đại Mau
Nhà xuất bản: Nxb. Trẻ
Năm xuất bản: 2000
Phương pháp giải toán bất đẳng thức : Tài liệu luyện thi Đại học và Cao đẳng. Bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp chuyên toán PTTH / Võ Đại Mau.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2000.- 260tr.; 21 cm
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001