Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Tài liệu theo chủ đề

Tìm thấy 32 dữ liệu theo điều kiện lọc
Nhà xuất bản: Y học
Năm xuất bản: 2000
Xoa bóp chữa 38 bệnh / Xuân Linh d.; Trần Đình Nhâm h.đ.- H. : Y học, 2000.- 132tr. : hình vẽ; 19cm
Tác giả: Vũ Hải
Nhà xuất bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 1991
Nước và đời sống con người : Những kiến thức mới nhất về nước / Vũ Hải.- H. : Thanh niên, 1991.- 106tr. : hình vẽ; 21cm
Tác giả: Nguyễn Huy Phan
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Năm xuất bản: 1999
Kỹ thuật vi phẩu mạch máu - Thần kinh = Techniques In Neuro - Vascular Microsurgery : Thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng / Nguyễn Huy Phan.- H. : Khoa học kỹ thuật, 1999.- 470tr. : hình ảnh; 24cm
Tác giả: Võ Văn Chi
Năm xuất bản: 1998
Cây rau làm thuốc / Võ Văn Chi.- Đồng Tháp : Nxb. Tổng hợp Đồng Tháp, 1998.- 268tr. : hình vẽ; 21cm
Tác giả: Espero
Nhà xuất bản: Y học
Năm xuất bản: 2002
Vượt cạn dễ dàng / Espero.- H. : Y học, 2002.- 111tr. : hình ảnh; 19cm

Bản tin thư viện

08:49 | 28/12/2012
Môi trường nghiên cứu ở Việt Nam khác xa so với các nước phát triển, vì thế con người làm việc tại môi trường trong nước khó có kết quả tốt để đăng trên tạp chí quốc tế.
14:37 | 27/12/2012
(TNO) Ngành thiên văn đã đón chào những phát hiện vô cùng ấn tượng trong năm 2012, làm thay đổi cách con người từng biết về vũ trụ, đồng thời đẩy một số thiết bị quan sát đến mức tới hạn về năng lực của chúng.
08:41 | 27/12/2012
Phần mềm Violet ra đời với mục tiêu ban đầu là giúp giáo viên soạn các bài giảng phục vụ trình chiếu trên lớp, tương tự như phần mềm Powerpoint. Từ năm 2010