Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Tài liệu theo chủ đề

Tìm thấy 92 dữ liệu theo điều kiện lọc
Tác giả: Hương Huy
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2008
Quản trị nguồn nhân lực / Hương Huy.- H. : Giao thông vận tải, 2008.- 659tr. : bảng; 24cm
Tác giả: Lê Thị Hòa
Nhà xuất bản: Tài chính
Năm xuất bản: 2007
Sơ đồ hướng dẫn kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa : Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính / Lê Thị Hòa.- H. : Tài chính, 2007.- 376tr.; 27cm
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2008
Giáo trình kế toán tài chính / Bùi Văn Dương, Nguyễn Thị Kim Cúc, Dương Thị Mai Hà Trâm,....- H. : Giao thông vận tải, 2008.- 280tr. : bảng; 27cm
Nhà xuất bản: Thống kê
Năm xuất bản: 2006
Kế toán quản trị / Phạm Văn Dược.- H. : Thống kê, 2006.- 404tr. : bảng; 24cm
Tác giả: Nghiêm Văn Lợi
Nhà xuất bản: Tài chính
Năm xuất bản: 2006
Thực hành kế toán doanh nghiệp : Biên soạn theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Luật Kế toán, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam / Nghiêm Văn Lợi.- H. : Tài chính, 2006.- 543tr. : bảng; 24cm

Bản tin thư viện

08:49 | 28/12/2012
Môi trường nghiên cứu ở Việt Nam khác xa so với các nước phát triển, vì thế con người làm việc tại môi trường trong nước khó có kết quả tốt để đăng trên tạp chí quốc tế.
14:37 | 27/12/2012
(TNO) Ngành thiên văn đã đón chào những phát hiện vô cùng ấn tượng trong năm 2012, làm thay đổi cách con người từng biết về vũ trụ, đồng thời đẩy một số thiết bị quan sát đến mức tới hạn về năng lực của chúng.
08:41 | 27/12/2012
Phần mềm Violet ra đời với mục tiêu ban đầu là giúp giáo viên soạn các bài giảng phục vụ trình chiếu trên lớp, tương tự như phần mềm Powerpoint. Từ năm 2010