Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Tài liệu theo chủ đề

Tìm thấy 103 dữ liệu theo điều kiện lọc
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2002
Quân đội nhân dân Việt Nam : Biên niên sự kiện.- H. : Quân đội nhân dân, 2002.- 718tr. : ảnh; 27cm.
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh : Dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp / Nguyễn Đức Hạnh, Lương Thị Hiên, Nguyễn Mạnh Hưởng,....- H. : Giáo dục, 2010.- 183tr. : sơ đồ; 24cm.
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2000
Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự đã được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 30-6-1990, ngày 22-12-1992 và ngày 9-6-2000.- H. : Chính trị Quốc gia, 2000.- 190tr.; 19cm.
Tác giả: Lê Ngọc Hùng
Năm xuất bản: 2009
Xã hội học kinh tế : Sách chuyên khảo / Lê Ngọc Hùng.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.- 377tr; 21cm
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2005
Luật Giáo dục.- H. : Chính trị Quốc gia, 2005.- 87tr.; 19cm.

Bản tin thư viện

08:49 | 28/12/2012
Môi trường nghiên cứu ở Việt Nam khác xa so với các nước phát triển, vì thế con người làm việc tại môi trường trong nước khó có kết quả tốt để đăng trên tạp chí quốc tế.
14:37 | 27/12/2012
(TNO) Ngành thiên văn đã đón chào những phát hiện vô cùng ấn tượng trong năm 2012, làm thay đổi cách con người từng biết về vũ trụ, đồng thời đẩy một số thiết bị quan sát đến mức tới hạn về năng lực của chúng.
08:41 | 27/12/2012
Phần mềm Violet ra đời với mục tiêu ban đầu là giúp giáo viên soạn các bài giảng phục vụ trình chiếu trên lớp, tương tự như phần mềm Powerpoint. Từ năm 2010