Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Tài liệu theo chủ đề

Tìm thấy 93 dữ liệu theo điều kiện lọc
Tác giả: Bùi Kim Yến
Nhà xuất bản: Thống kê
Năm xuất bản: 2009
Phân tích và đầu tư chứng khoán : Soạn theo chương trình mới của UBCKNN / Bùi Kim Yến, Thân Thị Thu Thủy chb., Trần Phương Thảo bs.,....- H. : Thống kê, 2009.- 599tr. : bảng; 24cm.
Tác giả: Hoa Hữu Lân
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 1996
Quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của các nước đang phát triển ( Kinh nghiệm của Inđônêxia) / Hoa Hữu Lân.- H. : Chính trị Quốc gia, 1996.- 178tr.; 19cm.
Tác giả: Phan Huy Xu
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Tìm hiểu một số vấn đề địa lý kinh tế - xã hội thế giới giảng dạy trong nhà trường / Phan Huy Xu chb.; Nguyễn Thế Hiển, Mai Phú Thanh.- Tái bản lần thứ 1.- H. : Giáo dục, 1999.- 215tr : minh họa; 21cm
Nhà xuất bản: Tài chính
Năm xuất bản: 2006
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thống kê doanh nghiệp / Phạm Thị Kim Vân, Chu Văn Tuấn chb..- H. : Tài chính, 2006.- 150tr; 21cm
Nhà xuất bản: Thống kê
Năm xuất bản: 2009
Giáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư : Lý thuyết và bài tập / Nguyễn Quốc Ấn, Phạm Thị Hà, Phan Thị Thu Hương bs.,....- H. : Thống kê, 2009.- 246tr.; 24cm.

Bản tin thư viện

08:49 | 28/12/2012
Môi trường nghiên cứu ở Việt Nam khác xa so với các nước phát triển, vì thế con người làm việc tại môi trường trong nước khó có kết quả tốt để đăng trên tạp chí quốc tế.
14:37 | 27/12/2012
(TNO) Ngành thiên văn đã đón chào những phát hiện vô cùng ấn tượng trong năm 2012, làm thay đổi cách con người từng biết về vũ trụ, đồng thời đẩy một số thiết bị quan sát đến mức tới hạn về năng lực của chúng.
08:41 | 27/12/2012
Phần mềm Violet ra đời với mục tiêu ban đầu là giúp giáo viên soạn các bài giảng phục vụ trình chiếu trên lớp, tương tự như phần mềm Powerpoint. Từ năm 2010