Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Tài liệu theo chủ đề

Tìm thấy 78 dữ liệu theo điều kiện lọc
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Các phương pháp thí nghiệm đất xây dựng : Tiêu chuẩn Anh - BS 1377-1996 / Vương Văn Thành, Lê Văn Chiến, Lương Thị Trường ng.d,...- H. : Giáo dục, 1999.- 256tr. : hình vẽ; 27cm
Tác giả: Vũ Trung Tạng
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2005
Ngư loại học / Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão.- Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2005.- 221tr.; 27cm
Tác giả: Tạ Duy Liêm
Nhà xuất bản: Khoa học kĩ thuật
Năm xuất bản: 1999
Máy công cụ CNC : Những vấn đề cơ bản về cấu trúc - Chức năng - Vận hành - Lập trình khai thác nhóm máy phay và tiện CNC : Giáo trình cho các trường đại học / Tạ Duy Liêm.- H. : Khoa học kĩ thuật, 1999.- 133tr. : hình; 21cm
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Con người và những phát minh : Khám phá và phát minh, sáng chế. Máy, động cơ, dụng cụ. Truyền thông và các phương tiện thông tin đại chúng / Đào Trọng Quang, Đặng Mộng Lân, Ngô Quốc Quýnh, Nguyễn Hữu Tâm ng.d..- H. : Giáo dục, 1998.- 263tr. : hình ảnh, ảnh; 30cm.- (Larausse: Bách khoa thư chuyên đề)
Tác giả: Trần Minh Hoàng
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Năm xuất bản: 2001
Phương pháp thiết kế xưởng mạ điện / Trần Minh Hoàng.- H. : Khoa học kỹ thuật, 2001.- 129tr. : hình vẽ; 21cm

Bản tin thư viện

08:49 | 28/12/2012
Môi trường nghiên cứu ở Việt Nam khác xa so với các nước phát triển, vì thế con người làm việc tại môi trường trong nước khó có kết quả tốt để đăng trên tạp chí quốc tế.
14:37 | 27/12/2012
(TNO) Ngành thiên văn đã đón chào những phát hiện vô cùng ấn tượng trong năm 2012, làm thay đổi cách con người từng biết về vũ trụ, đồng thời đẩy một số thiết bị quan sát đến mức tới hạn về năng lực của chúng.
08:41 | 27/12/2012
Phần mềm Violet ra đời với mục tiêu ban đầu là giúp giáo viên soạn các bài giảng phục vụ trình chiếu trên lớp, tương tự như phần mềm Powerpoint. Từ năm 2010