Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Tài liệu theo chủ đề

Tìm thấy 37 dữ liệu theo điều kiện lọc
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2009
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh.- Tái bản, có sửa chữa, bổ sung.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- 489tr.; 21cm.
Tác giả: Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2002
Hồ Chí Minh tuyển tập / Hồ Chí Minh.- H. : Chính trị Quốc gia, 2002.- 748tr.; 22cm.
Tác giả: Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh; Lê Văn Tích ch.b.- Xuất bản lần thứ 2.- H. : Chính trị Quốc gia, 2004.- 625tr. : ảnh; 24cm.
Nhà xuất bản: Thông tấn
Năm xuất bản: 2006
Bác Hồ cầu hiền tài / Sơn Tùng, Trần Đương, Trần Đại Nghĩa,....- H. : Thông tấn, 2006.- 181tr.; 21cm.
Tác giả: Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 1995
Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh.- H. : Chính trị Quốc gia, 1995.- 674tr. : ảnh; 22cm.

Bản tin thư viện

08:49 | 28/12/2012
Môi trường nghiên cứu ở Việt Nam khác xa so với các nước phát triển, vì thế con người làm việc tại môi trường trong nước khó có kết quả tốt để đăng trên tạp chí quốc tế.
14:37 | 27/12/2012
(TNO) Ngành thiên văn đã đón chào những phát hiện vô cùng ấn tượng trong năm 2012, làm thay đổi cách con người từng biết về vũ trụ, đồng thời đẩy một số thiết bị quan sát đến mức tới hạn về năng lực của chúng.
08:41 | 27/12/2012
Phần mềm Violet ra đời với mục tiêu ban đầu là giúp giáo viên soạn các bài giảng phục vụ trình chiếu trên lớp, tương tự như phần mềm Powerpoint. Từ năm 2010