Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Tài liệu theo chủ đề

Tìm thấy 41 dữ liệu theo điều kiện lọc
Tác giả: Hương Huy
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2008
Quản trị nguồn nhân lực / Hương Huy.- H. : Giao thông vận tải, 2008.- 659tr. : bảng; 24cm
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2008
Giáo trình kế toán tài chính / Bùi Văn Dương, Nguyễn Thị Kim Cúc, Dương Thị Mai Hà Trâm,....- H. : Giao thông vận tải, 2008.- 280tr. : bảng; 27cm
Tác giả: Hoàng Hồng
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2000
Thực hành sử dụng Excel : Các ứng dụng trong thực tiễn / Hoàng Hồng.- H. : Giao thông vận tải, 2000.- 305tr. : hình ảnh; 20cm
Tác giả: Huỳnh Lợi
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2009
Kế toán quản trị / Huỳnh Lợi.- H. : Giao thông vận tải, 2009.- 451tr. : bảng; 24cm
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 1998
Cẩm nang sử dụng máy vi tính : MS DOS 6.22 - Windows 95 - Bked 6.4 - Vietres 2.5 A - Word - Excel - Schedule - Access - Powerpoint - Project - C++ - Turbo Pascal 7.0 - Foxpro For Windows - Network - Intraner / Bùi Thế Tâm, Ngô Trung Việt, Hoàng Hồng, Nguyễn Quang Hòa.- H. : Giao thông vận tải, 1998.- 1336tr. : hình vẽ; 20cm

Bản tin thư viện

08:49 | 28/12/2012
Môi trường nghiên cứu ở Việt Nam khác xa so với các nước phát triển, vì thế con người làm việc tại môi trường trong nước khó có kết quả tốt để đăng trên tạp chí quốc tế.
14:37 | 27/12/2012
(TNO) Ngành thiên văn đã đón chào những phát hiện vô cùng ấn tượng trong năm 2012, làm thay đổi cách con người từng biết về vũ trụ, đồng thời đẩy một số thiết bị quan sát đến mức tới hạn về năng lực của chúng.
08:41 | 27/12/2012
Phần mềm Violet ra đời với mục tiêu ban đầu là giúp giáo viên soạn các bài giảng phục vụ trình chiếu trên lớp, tương tự như phần mềm Powerpoint. Từ năm 2010