Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Tài liệu theo chủ đề

Tìm thấy 71 dữ liệu theo điều kiện lọc
Tác giả: Hương Huy
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2008
Quản trị nguồn nhân lực / Hương Huy.- H. : Giao thông vận tải, 2008.- 659tr. : bảng; 24cm
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2008
Giáo trình kế toán tài chính / Bùi Văn Dương, Nguyễn Thị Kim Cúc, Dương Thị Mai Hà Trâm,....- H. : Giao thông vận tải, 2008.- 280tr. : bảng; 27cm
Nhà xuất bản: Thống kê
Năm xuất bản: 2008
Bài tập kế toán quản trị / Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương.- H. : Thống kê, 2008.- 343tr. : hình; 24cm
Năm xuất bản: 2008
Giáo trình phân tích báo cáo tài chính / Nguyễn Năng Phúc.- H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2008.- 394tr. : bảng; 24cm
Tác giả: Bộ Tài chính
Nhà xuất bản: Tài chính
Năm xuất bản: 2008
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam : Áp dụng từ 01 - 2008 / Bộ Tài chính.- H. : Tài chính, 2008.- 527tr. : bảng; 27cm

Bản tin thư viện

08:49 | 28/12/2012
Môi trường nghiên cứu ở Việt Nam khác xa so với các nước phát triển, vì thế con người làm việc tại môi trường trong nước khó có kết quả tốt để đăng trên tạp chí quốc tế.
14:37 | 27/12/2012
(TNO) Ngành thiên văn đã đón chào những phát hiện vô cùng ấn tượng trong năm 2012, làm thay đổi cách con người từng biết về vũ trụ, đồng thời đẩy một số thiết bị quan sát đến mức tới hạn về năng lực của chúng.
08:41 | 27/12/2012
Phần mềm Violet ra đời với mục tiêu ban đầu là giúp giáo viên soạn các bài giảng phục vụ trình chiếu trên lớp, tương tự như phần mềm Powerpoint. Từ năm 2010