Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Tài liệu theo chủ đề

Tìm thấy 42 dữ liệu theo điều kiện lọc
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2009
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh.- Tái bản, có sửa chữa, bổ sung.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- 489tr.; 21cm.
Tác giả: Bùi Kim Yến
Nhà xuất bản: Thống kê
Năm xuất bản: 2009
Phân tích và đầu tư chứng khoán : Soạn theo chương trình mới của UBCKNN / Bùi Kim Yến, Thân Thị Thu Thủy chb., Trần Phương Thảo bs.,....- H. : Thống kê, 2009.- 599tr. : bảng; 24cm.
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2009
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên đại học , cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. / Nguyễn Viết Thông (tổng ch.b), Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan,....- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- 491tr.; 21cm.
Nhà xuất bản: Thống kê
Năm xuất bản: 2009
Giáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư : Lý thuyết và bài tập / Nguyễn Quốc Ấn, Phạm Thị Hà, Phan Thị Thu Hương bs.,....- H. : Thống kê, 2009.- 246tr.; 24cm.
Tác giả: Lê Ngọc Hùng
Năm xuất bản: 2009
Xã hội học kinh tế : Sách chuyên khảo / Lê Ngọc Hùng.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.- 377tr; 21cm

Bản tin thư viện

08:49 | 28/12/2012
Môi trường nghiên cứu ở Việt Nam khác xa so với các nước phát triển, vì thế con người làm việc tại môi trường trong nước khó có kết quả tốt để đăng trên tạp chí quốc tế.
14:37 | 27/12/2012
(TNO) Ngành thiên văn đã đón chào những phát hiện vô cùng ấn tượng trong năm 2012, làm thay đổi cách con người từng biết về vũ trụ, đồng thời đẩy một số thiết bị quan sát đến mức tới hạn về năng lực của chúng.
08:41 | 27/12/2012
Phần mềm Violet ra đời với mục tiêu ban đầu là giúp giáo viên soạn các bài giảng phục vụ trình chiếu trên lớp, tương tự như phần mềm Powerpoint. Từ năm 2010