Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 2,745 dữ liệu theo điều kiện lọc
Tác giả: Hương Huy
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2008
Quản trị nguồn nhân lực / Hương Huy.- H. : Giao thông vận tải, 2008.- 659tr. : bảng; 24cm
Tác giả: Đỗ Thỉnh
Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin
Năm xuất bản: 2000
Địa chí vùng ven Thăng Long : Làng xã - di tích - văn vật / Đỗ Thỉnh.- H. : Văn hóa Thông tin, 2000.- 447tr.; 21cm.- (Tủ sách địa lý học - lịch sử: Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long)
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2009
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh.- Tái bản, có sửa chữa, bổ sung.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- 489tr.; 21cm.
Năm xuất bản: 1999
Thực tập hoá hữu cơ / Ngô Thị Thuận (ch.b), Nguyễn Minh Thảo, Văn Ngọc Hướng....- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.- 217tr.; 27 cm
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 1998
Văn kiện Đảng toàn tập.- H. : Chính trị Quốc gia, 1998.- 346tr. : 2 chân dung; 22cm.