Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Quản trị nguồn nhân lực : T.2

Tác giả: Hương Huy
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2008
Mô tả sách: Quản trị nguồn nhân lực / Hương Huy.- H. : Giao thông vận tải, 2008.- 659tr. : bảng; 24cm

Số đăng ký cá biệt (3)

 • VVM.0002589
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VVM.0002588
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VVM.0002587
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông