Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Địa chí vùng ven Thăng Long

Tác giả: Đỗ Thỉnh
Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin
Năm xuất bản: 2000
Mô tả sách: Địa chí vùng ven Thăng Long : Làng xã - di tích - văn vật / Đỗ Thỉnh.- H. : Văn hóa Thông tin, 2000.- 447tr.; 21cm.- (Tủ sách địa lý học - lịch sử: Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long)

Số đăng ký cá biệt (3)

 • VNM.0002559
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VNM.0002560
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VNM.0002561
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông