Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Thực tập hoá hữu cơ

Năm xuất bản: 1999
Mô tả sách: Thực tập hoá hữu cơ / Ngô Thị Thuận (ch.b), Nguyễn Minh Thảo, Văn Ngọc Hướng....- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.- 217tr.; 27 cm

Số đăng ký cá biệt (10)

 • VNM.0000158
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VNM.0000157
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VNM.0000160
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VNM.0000155
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VNM.0000156
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VNM.0000162
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VNM.0000164
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VNM.0000163
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VNM.0000159
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VNM.0000161
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông