Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Bài tập hàm biến phức

Tác giả: Lê Mậu Hải
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Mô tả sách: Bài tập hàm biến phức / Lê Mậu Hải, Bùi Đắc Tắc.- H. : Giáo dục, 2001.- 151tr.; 21cm

Số đăng ký cá biệt (3)

 • VD.0001494
  Kho: Kho Đọc
  Sẵn sàng lưu thông
 • VD.0001492
  Kho: Kho Đọc
  Sẵn sàng lưu thông
 • VD.0001493
  Kho: Kho Đọc
  Sẵn sàng lưu thông