Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Bài tập giải tích I số thực - dãy số và chuỗi số

Tác giả: Kaczkor, W. J
Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2003
Mô tả sách: Bài tập giải tích I số thực - dãy số và chuỗi số : 603 bài tập có lời giải / W. J. Kaczkor, M. T. Nowak; Đoàn Chi b.d; Nguyễn Duy Tiến h.đ.- H. : Đại học Sư phạm, 2003.- 391tr.; 24cm

Số đăng ký cá biệt (3)

 • VD.0001491
  Kho: Kho Đọc
  Sẵn sàng lưu thông
 • VD.0001489
  Kho: Kho Đọc
  Sẵn sàng lưu thông
 • VD.0001490
  Kho: Kho Đọc
  Sẵn sàng lưu thông