Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Bộ đề toán luyện thi vào lớp 10

Nhà xuất bản: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1999
Mô tả sách: Bộ đề toán luyện thi vào lớp 10 : Dành cho học sinh luyện thi vào lớp 10 PTTH chuyên và khối chuyên trên toàn quốc / Nguyễn Xuân Quỳ.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1999.- 128tr.; 21cm

Số đăng ký cá biệt (3)

 • VD.0001506
  Kho: Kho Đọc
  Sẵn sàng lưu thông
 • VD.0001504
  Kho: Kho Đọc
  Sẵn sàng lưu thông
 • VD.0001505
  Kho: Kho Đọc
  Sẵn sàng lưu thông