HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG MÁY

Đăng nhập | Trang chủ | Bảng đăng ký | Hỗ trợ

Hệ thống hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Chúng tôi đang cố gắng đồng bộ thông tin giữa bảng đăng ký của hệ thống và bảng đăng ký tại Văn phòng Khoa. Người dùng có thể sử dụng cả hai phương thức đăng ký.
Thông tin phản hồi về hệ thống xin liên hệ nguyenbx@cdbd.edu.vn.

PHÒNG A201

Số máy sử dụng: 30/40
Người quản lý: Bạch Xuân Nguyên
Trạng thái: Đang sử dụng
Chi tiết | Lịch đăng ký | Phản hồi

PHÒNG A202

Số máy sử dụng: 14/32
Người quản lý: Bạch Xuân Nguyên
Trạng thái: Đang sử dụng
Chi tiết | Lịch đăng ký | Phản hồi

PHÒNG A203

Số máy sử dụng: 32/32
Người quản lý: Đặng Tiểu Bình
Trạng thái: Đang sử dụng
Chi tiết | Lịch đăng ký | Phản hồi

PHÒNG H1

Số máy sử dụng: 19/24
Người quản lý: Bạch Xuân Nguyên
Trạng thái: Đang sử dụng
Chi tiết | Lịch đăng ký | Phản hồi

PHÒNG H2

Số máy sử dụng: 20/22
Người quản lý: Nguyễn Hoàng Dũng
Trạng thái: Đang sử dụng
Chi tiết | Lịch đăng ký | Phản hồi

PHÒNG H3

Số máy sử dụng: 36/40
Người quản lý: Bạch Xuân Nguyên
Trạng thái: Đang sử dụng
Chi tiết | Lịch đăng ký | Phản hồi

PHÒNG H4

Số máy sử dụng: 22/24
Người quản lý: Đỗ Hoàng Nhật Yên
Trạng thái: Đang sử dụng
Chi tiết | Lịch đăng ký | Phản hồi