HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG MÁY

Đăng nhập | Trang chủ | Bảng đăng ký | Hỗ trợ

Hệ thống hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Chúng tôi đang cố gắng đồng bộ thông tin giữa bảng đăng ký của hệ thống và bảng đăng ký tại Văn phòng Khoa. Người dùng có thể sử dụng cả hai phương thức đăng ký.
Thông tin phản hồi về hệ thống xin liên hệ nguyenbx@cdbd.edu.vn.

LỊCH ĐĂNG KÝ PHÒNG MÁY

SÁNG

CHIỀU

TỐI

2

18MC - Tin học đại cương

Phạm Thị Lệ Thảo

Tiết: 1-5

(15/8/2016 - ...)

18MD (N1) - Tin học đại cương

Vương Hải

Tiết: 2-6

(15/8/2016 - ...)

Đăng ký...

3

TP6 - ƯD Tin học trong công tác VTLT

Tăng Tứ Anh

Tiết: 2-5

(2/8/2016 - ...)

CT13 - Hệ Quản trị CSDL 2 (SQL)

Hồ Thị Anh Đào

Tiết: 2-5

(16/8/2016 - ...)

Đăng ký...

4

18MB (N1) - Tin học đại cương

Nguyễn Thị Thanh Trà

Tiết: 1-4

(8/8/2016 - ...)

TP7 - Tin học văn phòng

Tăng Tứ Anh

Tiết: 2-6

(17/8/2016 - ...)

Đăng ký...

5

TP7 - Tin học văn phòng

Tăng Tứ Anh

Tiết: 2-5

(4/8/2016 - ...)

TV5 - Môn học khác

Nguyễn Thị Tuyền

Tiết: 1-3

(16/8/2016 - ...)

Đăng ký...

6

TV5 - Môn học khác

Nguyễn Thị Tuyền

Tiết: 3-6

(16/8/2016 - ...)

18MD (N2) - Tin học đại cương

Vương Hải

Tiết: 2-6

(19/8/2016 - ...)

Đăng ký...

7

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

CN

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

GHI CHÚ:

Chưa sử dụng

Đã sử dụng

Tạm không sử dụng

Tạm sử dụng