HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG MÁY

Đăng nhập | Trang chủ | Bảng đăng ký | Hỗ trợ

Hệ thống hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Chúng tôi đang cố gắng đồng bộ thông tin giữa bảng đăng ký của hệ thống và bảng đăng ký tại Văn phòng Khoa. Người dùng có thể sử dụng cả hai phương thức đăng ký.
Thông tin phản hồi về hệ thống xin liên hệ nguyenbx@cdbd.edu.vn.

LỊCH ĐĂNG KÝ PHÒNG MÁY

SÁNG

CHIỀU

TỐI

2

CM13B - Tin ĐC và ƯD CNTT trong GDMN

Huỳnh Thị Hồng Sinh

Tiết: 1-5

(8/8/2016 - ...)

18MB - Tin học đại cương

Nguyễn Thị Thanh Trà

Tiết: 2-6

(3/8/2016 - ...)

Đăng ký...

3

CT14 - Hệ quản trị CSDL 1 (Access)

Nguyễn Thị Thanh Trà

Tiết: 1-5

(9/8/2016 - ...)

TT13 - Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Ngô Phương Nam

Tiết: 2-6

(22/8/2016 - ...)

Đăng ký...

4

18MC - Tin học đại cương

Phạm Thị Lệ Thảo

Tiết: 1-5

(3/8/2016 - ...)

TP6 - Môn học khác

Dương Văn Vũ

Tiết: 2-5

(17/8/2016 - ...)

Đăng ký...

5

CM13B - Tin ĐC và ƯD CNTT trong GDMN

Huỳnh Thị Hồng Sinh

Tiết: 1-5

(4/8/2016 - ...)

CM13A - Tin ĐC và ƯD CNTT trong GDMN

Phạm Thị Lệ Thảo

Tiết: 2-6

(11/8/2016 - ...)

Đăng ký...

6

CM13A - Tin ĐC và ƯD CNTT trong GDMN

Phạm Thị Lệ Thảo

Tiết: 1-5

(5/8/2016 - ...)

TP6 - Môn học khác

Dương Văn Vũ

Tiết: 3-6

(12/8/2016 - ...)

Đăng ký...

7

CM13B - Tin ĐC và ƯD CNTT trong GDMN

Huỳnh Thị Hồng Sinh

Tiết: 1-5

(13/8/2016 - ...)

TP6 - Môn học khác

TG

Tiết: 3-6

(6/8/2016 - ...)

Đăng ký...

CN

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

GHI CHÚ:

Chưa sử dụng

Đã sử dụng

Tạm không sử dụng

Tạm sử dụng