HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG MÁY

Đăng nhập | Trang chủ | Bảng đăng ký | Hỗ trợ

Hệ thống hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Chúng tôi đang cố gắng đồng bộ thông tin giữa bảng đăng ký của hệ thống và bảng đăng ký tại Văn phòng Khoa. Người dùng có thể sử dụng cả hai phương thức đăng ký.
Thông tin phản hồi về hệ thống xin liên hệ nguyenbx@cdbd.edu.vn.

Tài liệu hướng dẫn:

Tải về

Video hướng dẫn:

Xem bảng đăng ký: https://youtu.be/ndqLfywNGLg

Đăng ký mới: https://youtu.be/SR8SUPXAK_k

Hủy đăng ký: https://youtu.be/BDM3bNslanw

Tạm không sử dụng: https://youtu.be/2y09cLhK1MQ

Hủy tạm không sử dụng: https://youtu.be/WwHe8BOXwdA

Đăng ký và hủy đăng ký tạm sử dụng: https://youtu.be/3EuLlhGHQ2c

Yêu cầu tạo tài khoản: https://youtu.be/PownGz4RCsI